Ajutoare de stat pentru CEH și SNIMVJ

             La  finalul ședinței  de guvern din 10 aprilie, purtătorul acestuia a anunțat că au fost adoptate, la propunerea Ministerului Energiei,  la punctele 16 și 17 de pe ordinea de zi, două noi  proiecte de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de stat,  pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului.

”Peste 100 de milioane de lei vor fi acordate, anul acesta, de Ministerul Energiei, sub formă de ajutor de stat, pentru închiderea minelor neviabile din Valea Jiului. Banii se vor acorda din bugetul propriu al Ministerului Energiei și sunt destinați minelor necompetitive atât din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, cât și celor din Complexul Energetic Hunedoara” .

Prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea ajutorului de stat pentru suportarea cheltuielilor necesare închiderii celor trei unităţi miniere din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., pentru anul 2019, potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, C(2015)8066 final, modificată prin adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016 şi C (2018)1001 final din 22.02.2018.  Astfel, pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 52.765 mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă –10.848 mii lei; costuri cu reconversia profesională –900 mii; costuri  pentru  acoperirea consumului de energie electrică şi contravaloarea cărbunelui pentru salariaţi   – 2.227 mii lei; costuri cu închiderea lucrărilor subterane  şi de legătură cu suprafaţa – 38.790 mii lei.  Justificarea cheltuielilor se face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa la proiectul de act normativ.

Nerespectarea de către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, Decizia CE C(2015)8066 final, reactualizată în data de 20.12.2016 de către Comisia Europeană şi decizia  C (2018)1001 final şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii.  Ajutorul de stat în sumă totală de 52.765mii lei pentru anul 2019, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2019.

EM Lonea şi EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatări miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului având o structură de lucrări miniere extinsă pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care şi-au pierdut utilitatea odată cu creşterea adâncimii de exploatare a cărbunelui.

Ca urmarea acestui fapt s-a constatat în ultima perioadă agravarea fenomenelor de subsidenţă (deformări ale suprafeţei datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificări ale Planurilor de încetare a activităţii atât pentru EM Lonea cât şi pentru EM Lupeni. Această situaţie a dus la decalarea termenelor de închidere a unităţilor miniere după finalizarea activităţii de producţie stabilită pentru data de 31 decembrie 2018.

Având în vedere că închiderea celor 2 unităţi trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr.85/2003 s-a constatat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: EM Lonea până la finele anului 2020; EM Lupeni până în luna iulie 2021.

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH  SA a actualizat Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea că încetarea activităţii de producţie la minele Lonea şi Lupeni să fie data de 31.12.2018.

CEH SA va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat.

Ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul CEH SA se aprobă anual prin hotărâri ale Guvernului. Pentru acoperirea costurilor excepţionale se acordă ajutor de stat în sumă de 60.635 mii lei, în următoarea structură: costuri cu plăţile compensatorii acordate angajaţilor care îşi pierd locul de muncă –2.046 mii lei; costuri de închidere subterană – 58.589 mii.

Aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A a condiţiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/finalşi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condiţiile legii. Ajutorul de stat în sumă totală de 60.635mii lei pentru anul 2019, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2019.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: