LUCIAN RESMERIŢĂ: „O investiție importantă este cea în oameni”!

              Ultima ședință a Consiliului local al municipiului Lupeni,  a avut  pe ordinea de  zi mai multe puncte, care țin în principal de dezvoltarea și modernizarea comunității locale. Asigurarea unui act medical optim este dezideratul actualei administrații locale și, este deschisă, alături de membrii Consiliului local, la toate propunerile care vin, iată, de la conducerea Spitalului Municipal Lupeni.

În ultima  ședință de consiliu a  fost aprobată organigrama și statul de funcții al spitalului lupenean, precum și trasformarea  unor posturi.  Hotărârea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Am ținut  cont de toate prevederile legale: Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 48/ 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;  Ordonanța de urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare; Normele metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii publice către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 56/ 2009, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/ 2006 privind aprobarea normativelor de personal,  Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;

         Ordinul nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare; Ordinul nr. 584/ 26.05.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Lupeni și cu cu aplicarea prevederilor:

– art. 18 alin. (1) lit. „b” din Ordonanţa de urgenţă nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii publice către autorităţile administraţiei publice locale;

– art. 15 al Hotărârii nr. 56/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale; În temeiul prevederilor precum şi ale art. 36 alin. (3) lit. “b” precum şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  am hotărât să mai aducem la spitalul nostru încă un medic în cadrul CPU- pentru compartimentul de la Uricani; transformarea  unui post vacant de medic specialist Medicină de Urgență,  în post vacant de medic șef C.P.U.; un  post vacant de infirmieră, în post vacant de brancardier, un  post vacant de farmacist,  din statul de funcții Asigurări sociale de sănătate în post vacant de farmacist – șef specialitatea farmacie clinică. Pot să vă spun că sunt joburi foarte importante, care sunt necesare pentru bunul mers al spitalului nostru. Vom face tot ceea ce este posibil pentru a crește adresabilitatea lui, pentru că, pe lângă investițiile în aparatură, diferite lucrări de modernizare, iată că, acum investim și în oameni”, a ținut să declare primarul Lucian Resmeriță.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: