Priorităţile şi lucrările de investiţii pentru anul 2019 în municipiul Lupeni

Ca în fiecare an, fiecare administraţie publică locală îşi stabileşte priorităţile şi lucrările de investiţii care se vor derula în cursul acelui an. Pentru municipiul Lupeni, priorităţile anului 2019  ţin de continuarea lucrărilor demarate în anul 2018, precum şi demararea unor proiecte noi.

Cea mai mare investiţie care se va derula în municipiul Lupeni se referă la introducerea apei şi a reţelelor de canalizare în zonele în care acestea nu există, în parteneriat cu APA SERV Valea Jiului. Proiectul va începe în cartierul Ştefan. „Este un proiect care se derulează pe fonduri nerambursabile, iar extinderea reţelelor este un mare câştig pentru comunitatea noastră. În cartierul Ştefan avem planuri mari. După ce anul trecut am lărgit calea de acces către acest cartier, oamenii   trebuie să ştie că vor începe  lucrările de canalizare şi alimentare pentru acest cartier. Vom reabilita toate străzile şi le vom asfalta. Ne-am propus să asfaltăm 500 de metri şi să amenajăm câţiva  kilometri de rigole. Vom continua investiţiile în infrastructura locală în funcţie de alocările bugetare  de care dispunem”, spune primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă.

Investiţiile în infrastructura rutieră continuă

Investiţii se vor face în infrastructura locală. 7,5 milioane de lei au fost alocaţi pentru lucrările de asfaltare pentru anumite străzi principale ale oraşului: pe blv Păcii, Viitorului, cartierul Braia, în zona Pieţei Cina, pe Calea Brăii, unde s-au finalizat lucrările şi s-au amenajat parcări, pe strada Pomilor, ce a devenit o alternativă viabilă, un al doilea drum care duce către staţiunea Straja. S-au reabilitat şi modernizat  în totalitate  străzile  şi trotuarele din Bărbăteni. Consiliul Local Lupeni a votat realizarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea de rigole (sistem de preluare a apelor pluviale) pe 11,23 km în baza proiectului refacere străzi L=11,23 km, corp drum rupt în municipiul Lupeni. S-au făcut modernizări pe strada Tusu, Vânătorilor şi în alte cartiere mărginaşe ale localităţii.  „Administraţia publică  locală a municipiului Lupeni are în plan şi  modernizarea principalului bulevard al localităţii, Tudor Vladimirescu”, afirmau în primăvara anului trecut, edilii lupeneni.

Iată că, declaraţiile au devenit fapte, bulevardul fiind asfaltat până în zona   spitalului. Anul 2019 este o nouă etapă din cadrul amplului proiect, urmând ca partea de jos a bulevardului rămasă, să intre şi ea în reabilitare şi modernizare. Totul a fost posibil printr-o mai bună gestionare a banului public, cu sprijinul autorităţilor guvernamentale şi a senatorului Cristian Resmeriţă, care, prin tot ceea ce a întreprins a putut să-i asigure actualului primar, acele avize, fondurile necesare finalizării investiţiilor începute, în scurtul său mandat de primar.

         „Voi continua proiectul de reconstrucţie a străzilor, trotuarelor, aleilor dintre blocuri şi a căilor de acces dintre trotuare, către blocurile de locuinţe, precum şi amenajarea de parcări şi spaţii verzi, pe întreg Bulevardul T. Vladimirescu, de la sediul Primăriei până la ieşirea spre oraşul Uricani”, a spus  primarul Lucian  Resmeriţă.

Principalul bulevard, Tudor Vladimirescu va fi liber de zecile de maşini care vor fi direcţionate către parcările care au fost, sau vor mai fi amenajate în jurul blocurilor. Toate aceste investiţii majore au schimbat în totalitate imaginea municipiului Lupeni, care, iată, are parte acum de o echipă  de edili vrednici şi ambiţioşi,  a căror prioritate este ridicarea standardului de viaţă a comunităţii lupenene.

Investiţii în educaţie

Pentru buna desfăşurare a procesului educaţiv, administraţia locală a municipiului Lupeni a demarat un amplu proiect de modernizare a şcolii, de a aduce infrstructura şcolară la ninel european, unde copiii să vină de plăcere. „Investiţiile în educaţie reprezintă, indiferent de ceea ce se întâmplă acum în şcolile lupenene, investiţii în viitorul copiilor noştri. Nu putem vorbi despre performanţă în educaţie fără o infrastructură şcolară la standarde europene, cu şcoli modernizate şi consolidate, unde copiii să vină de plăcere. Prin aceste investiţii care urmează să fie realizate, vreau să mă asigur că toate grădiniţele, şcolile şi liceele pe care le administrăm, sunt pregătite să-şi primească elevii şi profesorii în cele mai bune condiţii. După cum bine ştiţi, şcolile din localitatea noastră sunt agrenate în proiecte europene. Proiectul de finanţare de reabilitare totală pentru Liceul Tehnologic a trecut şi el toate fazele, mai trebuie să vină şi finanţarea şi în cel mai scurt timp să începem lucrările. Avem proiecte pentru grădiniţe şi pentru Şcoala nr.3, etc.  Doar aşa putem să avem un oraş  dezvoltat, prin educaţie şi conştientizarea tuturor că ceea ce noi facem,  trebuie păstrat şi pentru generaţiile viitoare”, a declarat primarul lupenean.

Lupeniul – capitala culturală a Văii Jiului

Aşa cum declarau încă de la punerea în funcţiune a Palatului Cultural, edificiul  a devenit cu adevărat, un Phanteon al Culturii. Zeci de spectacole au fost organizate, până în prezent, de administraţia locală şi Consiliul local, în   parteneriat cu diferite instituţii, organizaţii nonguvernamentale, agenţii teatrale, etc.

     Continuând buna colaborare de anul trecut, primarul municipiului Lupeni şi            managerul teatrului petroşenean, Cosmin Rădescu, au parafat colaborarea şi pentru anul în curs.

„Împreună cu domnul manager Cosmin Rădescu am parafat colaborarea între Primăria municipiului Lupeni şi Teatrul Dramatic Ion D. Sîrbu din Petroşani pentru anul 2019. În baza acestui acord, toate piesele de teatru produse de către echipa apreciatului teatru din Valea Jiului vor fi jucate şi pe scena Palatului Cultural de la Lupeni. Evident, nu pot decât să salut acceptul domnului Rădescu în acest sens, care răspunde astfel nu doar solicitărilor mele, ci în primul rând dorinţei publicului din Lupeni de a-i vedea şi de a-i aplauda şi în acest an pe actorii deosebiţi ai teatrului din Petroşani, cu care am avut şi avem o colaborare excelentă. Avem acest Palat al Culturii, cu care ne mândrim, avem un public numeros care este preocupat şi interesat de consumul cultural, deci avem toate ingredientele necesare pentru a ne păstra ambiţia ca Lupeniul să rămână în continuare o Capitală Culturală a Văii Jiului şi a judeţului nostru”, a declarat primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă.

Lupenenii vor avea ocazia să vadă unele din cele mai bune piese care se joacă şi se vor juca pe scena Palatului Cultural şi, prin  intermediul ziarului nostru, primarul Lucian Resmeriţă lansează invitaţia lupenenilor, de a fi prezenţi la spectacolele care se vor juca pe scena Palatului Cultural.

Proiectul Bahtalo vine în sprijinul comunităţii

Administraţia publică locală a municipiului Lupeni a demarat anul trecut un amplu proiect de dezvoltare locală, care vizează în special populaţia defavorizată a localităţii.

      „Este un proiect complex care va avea un impact deosebit în rândul comunităţii. Vom duce copiii la şcoală, la grădiniţă, vom reabilita policlinica veche, câteva apartamente. Vor fi implicaţi aproximativ 1200 de locuitori, vom înfiinţa zece până la 15 firme care să coopteze 250 de angajaţi. Vom acorda 500 de mese zilnic pentru copiii din comunitate, 1000 de cetăţeni vor primi asistenţă medicală. Vom angrena în acest proiect şi instituţiile de învăţământ. Ne dorim să devenim o localitate verde şi avem în vedere şi plantarea a câtorva mii de puieţi şi ne dorim să înfrumuseţăm şi zonele pietonale. Angrenând în acest proiect mai multe categorii sociale, comunitatea va avea de câştigat”, a ţinut să precizeze primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă.

       Proiectul ,,BAHTALO – Împreună combatem sărăcia şi discri-minarea”, iniţiat de Primăria municipiului Lupeni, un proiect în valoare de 26.858.967,39 lei s-a aflat pe lista proiectelor care au primit finanţare de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman. Programul are ca scop reducerea numărului de persoane marginalizate din comunităţi margina-lizate, în care există populaţie aparţinând minorităţii romă (acele comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii romă reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi ca valoare ocupă locul doi, la nivel naţional, în lista celor 35 de proiecte care au primit finanţare. Proiectul este în plină desfăşurare, cetăţenii vin să se recalifice în funcţie de studii şi dată cu încălzirea vremii vor începe lucrările de reabilitare a vechii policlinici.

Partenerii acestui important proiect care se derulează în municipiul Lupeni sunt: Liceul Teoretic Mircea Eliade, Asociaţia Umanitară Casa de Copii Lupeni, Asociaţia Crof MPS şi Euro Jobs SRL.

 O nouă grădiniţă în cartierul Viitorului

În cadrul amplului proiect european care se derulează în municipiul Lupeni şi care vizează sprijinul comunităţilor defavorizate, administraţia locală a cuprins şi construirea unor noi spaţii pentru derularea în bune condiţii a unui învăţământ modern, care să ofere toate facilităţile de aprofundare a cunoştinţelor în rândul beneficiarilor. Grădiniţa va fi construită pe strada Viitorului.

   „Avem în plan construirea unei noi grădiniţe. Trebuie să vă precizez că fondurile provin din proiectul pe care-l derulăm în municipiul nostru şi care poartă numele de Bahtalo. După cum ştiţi, cartierul Viitorului este unul în care sărăcia este la cote extreme, începând de la cei mici până la persoane adulte, aceştia fiind defavorizaţi atât din punct de vedere social cât şi din punct de vedere economic. 90 la sută din aceştia trăiesc din  ajutoare sociale şi cu ajutorul unor alocaţii de sprijin pentru copii. Noul edificiu, care va fi  construit va fi asemănător cu grădiniţa de pe strada Parângului, va avea patru clase, unde vor învăţa sute de copii. Proiectul pe care îl derulăm în prezent se va desfăşura pe parcursul a trei ani şi ne bucurăm să fim printre primii din ţară care-l aplicăm şi cu ajutorul căruia ajutăm şi sprijinim 960 de persoane”, a precizat  primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă.

 Cinematograful – cu noi oportunităţi pentru manifestările culturale

În data de 23 octombrie 2018, primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă  a depus la CNI cererea de finanţare pentru reabilitarea Cinematografului Cultural. Cererea de finanţare va fi evaluată de o comisie, apoi va fi trecută pe lista investiţiilor ce pot fi finanţate  cu bani de la CNI. Dacă acest obiectiv va primi finanţare se va stabili anul acesta, după fixarea bugetului instituţiei şi prioritizarea investiţiilor în funcţie de punctajul acumulat. Şansele de reabilitare a cinematografului sunt totuşi mari, alte două cinematografe din Valea Jiului fiind reabilitate în acelaşi mod, cel de la Vulcan şi cel de la Petroşani. Mai sunt investiţii care se fac în domeniul schiabil de la Straja, în modernizarea şi dotarea spitalului lupenean cu aparatură şi alte aparate destinate creşterii performanţei actului medical, etc. Acestea sunt doar o parte din proiectele majore ale anului 2019, care  urmează să se deruleze în cadrul municipiului Lupeni, toate fiind de un impact major asupra comunităţii.

Elena Dragomir

One comment

  1. Neacsu Sabin spune:

    am dori ca si str. Padurarilor sa intre in reabilitare si aici drumul este rupt de apa si de intemperii si este singurul drum de acces cu masia. Chiar daca suntem putine familii la capatul acestui drum ,el este folosit de mai multi proprietari de terenuri din zona, chiar si de familii din Rosia, fiind singurul drum de acces cu masina sau caruta.Noi am depus la Primarie o sesizare in acest sens acum 3 ani atasand si poze si harta, dar nu s-a rezolvat nimic si de atunci drumul s-a degradat si mai rau,mai mult n-i sa blocat drumul cu un morman de pamant cand s-a lucrat la str. Pomilor. Asteptam cu interes, dam si o mana de ajutor daca e nevoie.

Lasă un răspuns la Neacsu Sabin Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: