Consultare publică pentru soluții de revigorare a VĂII JIULUI

            Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al Inițiativei pentru Valea Jiului, deschide consultarea publică pentru identificarea de soluții și proiecte de revigorare a Văii Jiului.

Una dintre măsurile asumate prin Memorandum este realizarea unei consultări publice pentru identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului și crearea cadrului partenerial cu societatea civilă pe această temă.

  Toți cei care doresc să contribuie identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului sunt așteptați să transmită observaţii și propuneri, prin completarea și transmiterea Formularului de propuneri până la data de 23.11.2018 la adresa de e-mail: valea.jiului@fonduri-ue.ro, cu subiectul „consultare publică Valea Jiului”.

În anul 2017, Comisia Europeană a lansat Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție, fiind una dintre principalele măsuri ale pachetului „Energie curată pentru toţi europenii”, facilitând dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung în regiunile carbonifere, în scopul lansării procesului de tranziție și ca răspuns la dificultățile sociale și de mediu. România a aderat la această platformă la începutul anului 2018, iar Ministerul Fondurilor Europene și-a asumat rolul de coordonator al Inițiativei pentru regiunea Valea Jiului și a întreprins o serie de demersuri în acest sens, printre care și inițierea Memorandumului  Aprobarea Planului de măsuri pentru implementarea Inițiativei privind regiunile carbonifere în tranziție pentru Valea Jiului (aprobat de Guvern în 4 octombrie 2018).

41 de regiuni din 12 state membre desfășoară activități de extracție a cărbunelui, oferind locuri de muncă pentru aproximativ 185 000 de cetățeni. Cu toate acestea, în ultimele decenii, producția și consumul de cărbune în UE s-au aflat în declin constant. Este de așteptat ca această tendință descendentă să fie accelerată de închiderile planificate și în curs de desfășurare ale minelor de cărbune, precum și de angajamentul asumat de o serie de state membre de a elimina treptat utilizarea cărbunelui pentru producerea de energie. În acest context, Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție este menită să sprijine statele membre și regiunile în efortul lor de a menține creșterea economică și locurile de muncă în aceste comunități afectate. Această platformă va permite un dialog între diferite părți interesate privind cadrele de politici și finanțarea și va viza domenii precum transformarea structurală, inclusiv diversificarea economică și recalificarea, implementarea de tehnologii legate de energia regenerabilă, ecoinovarea și tehnologiile avansate bazate pe cărbune.

Acest pachet privind energia curată pentru toți europenii nu se concentrează numai asupra combaterii schimbărilor climatice, ci duce, de asemenea, la creștere economică și ocuparea forței de muncă – prin stimularea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă în sectorul energetic și de investiții în tehnologiile moderne. Între 2008 și 2014, numărul de locuri de muncă în domeniul tehnologiilor bazate pe energia regenerabilă a crescut cu 70 % și, în prezent, există aproximativ 2 de milioane de locuri de muncă în sectorul energiei curate în întreaga UE, în special în sectoarele energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. Există potențial pentru crearea unui număr suplimentar de 900 000 de locuri de muncă până în 2030, cu condiția să fie mobilizate suficiente investiții publice și private.

Până la 400 000 de noi locuri de muncă la nivel local ar putea proveni din sectorul eficienței energetice.

Angella Dumitrașcu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: