AJUTOR DE STAT SUB FORMA UNUI GRANT PENTRU CEH

Ajutorul de stat în sumă totală de 118.751 mii lei pentru anul 2018, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C,nr. 127/1 din 21 aprilie 2017, şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final, astfel:

pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat în sumă de 90.656 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 247.300 tone şi o putere calorifică minimă de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 108,00 lei;  pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli excepţionale în sumă de 28.095 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de producţia curentă.

Ţinând cont de faptul că închiderea celor două unităţi miniere trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu se respectă procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel: EM Lonea până la finele anului 2020; EM Lupeni până în luna iulie 2021.

Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit un nou Plan de închidere care a făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Noul Plan de închidere prevede ca încetarea activităţii de producţie pentru EM Lonea şi EM Lupeni să fie data de 31.12.2018. CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. Iar ministerul Energiei  va monitoriza nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţul cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state.(A.D.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: