Universitatea din Petroşani a împlinit 70 de ani

            Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

După anul 1990, prin diversificarea domeniilor şi specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroşani a devenit Universitatea Tehnică (1991) şi apoi Universitatea din Petroşani (1995). Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ. Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Din anul 1948 şi până astăzi, la Universitatea din Petroşani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economişti, sociologi, matematicieni, institutori etc.

În universitate  se pregătesc peste 4500 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cu sprijinul unui colectiv de peste 200 cadre didactice. Pregătirea prin doctorat este asigurată de 19 conducători ştiinţifici, personalităţi recunoscute în ţară şi pe plan mondial. Pregătirea solidă dobândită le-a oferit posibilitatea să se adapteze şi să se integreze rapid la condiţiile şi metodele de lucru din alte ţări (SUA, Canada, Germania, Franţa, Italia, Spania, Israel, ţări din America de Sud, Africa, Asia etc.). Pretutindeni, absolvenţii formaţi la Universitatea din Petroşani sunt cotaţi printre profesioniştii buni ai ramurilor în care activează. Reorganizarea învăţământului superior, în conformitate cu procesul Bologna, deschide largi perspective absolvenţilor Universităţii din Petroşani de a fi recunoscuţi şi a se integra în piaţa ocupaţională din Europa. În anul 2009, Universitatea din Petroşani a fost evaluată instituţional de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi a obţinut calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.

            Ziua de 10 mai 2018 va rămâne înscrisă ca o nouă filă de istorie în existenţa universităţii petroşenene, deoarece i-au trecut în această zi pragul ministrul Educaţiei- Valetin Popa, secretarul de stat Gigel Paraschiv, senatorul Liviu Pop – preşedintele comisiei de Învăţământ, Anton Hadîr- preşedintele „Alma Mater”, prefectul judeţului, preşedintele CJ Hunedoara, inspectorul general al ISJ şi adjuncţii săi, primari, viceprimari, directori de instituţii de învăţământ, manageri de întreprinderi şi societăţi comerciale, oameni de afaceri, înalţi oaspeţi veniţi din cele 35 de ţări de pe cele cinci continente cu care, universitatea petroşeneană are încheieate parteneriate de colaborare. Au avut loc nenumărate luări de cuvînt din partea invitaţilor, s-au înmânat plachetele aniversare, diplome şi însemne, mai ales cele oferite de partenerii europeni.

În calitatea sa de gazdă şi Rector al Universităţii din Petroşani  prof. univ. dr. Radu Sorin Mihai a făcut o trecere în revistă a istoricului Universităţii şi, printr-o frază bine ticluită, a prezentat pe larg rezultatele remarcabile obţinute de-a lungul timpului:Tineri de pe aproape toate continentele, din 20 de ţări, au absolvit cursurile de învăţământ superior din Petroşani şi, ulterior, au fost recunoscuţi ca buni specialişti în toate domeniile de activitate în care activau. La cei peste 40.000 de absolvenţi se adaugă cele 765 de titluri de doctor sub îndrumarea conducătorilor de lucrări. Cartea de Onoare a Universităţii din Petroşani consemnează aceste  aspect.(…) Vreau să le mulţumesc tuturor slujitorilor ALMEI MATER petroşenene, şi să-i asigur de întrega mea consideraţie”, a ţinut să declare celor prezenţi în aula  universităţii, rectorul universităţii  petroşenene.

            Ministrul Educaţiei Valentin Pop le-a făcut  sărbătoriţilor o urare mai specială şi le-a spus celor prezenţi „Să nu uităm, aşa cum spunea şi Confucius „natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte!”… eu, în calitate de ministru voi continua să susţin unversităţile din sistemul naţional de învăţământ superior, pentru ca acestea, să ofere consecvent absolvenţi tineri, bine pregătiţi şi capabili să facă faţă rigorilor pieţei muncii atât interne, cât şi internaţionale… Vedem o adevărată evoluţie a Universităţii din Petroşani…. La origini era o şcoală atestată  prin Decret Regal.. după 80 de ani şi-a mutat locul aş zice, aici, la Petroşani”, a spus ministrul Educaţiei.

            Fiind un fin cunoscător al rimelor, acesta şi-a transpus mesajul său  şi în versuri astfel: „Îmi pun o întrebare/ sper să nu fie vreun bai/ Oare cine-o conduce?/ Radu, Sorin sau Mihai?/ La final fac o urare/ Cu pretenţii etice/ care e specifică/ lumii academice/ VIVAT, CRESCAT, FLOREAT/ Dar eu vreau ca să aduc/ o urare mai de suflet/ LA MULŢI ANI şi NOROC BUN!”.   După nenumăratele aplauze primite, i-a înmânat rectorului universităţii Placheta şi Diploma aniversară, pentru frumoasa vârstă pe care au sărbătorit-o universitarii petroşeneni.

Pe scena aulei au fost primiţi cu aplauze de cei prezenţi şi felicitaţi şi foştii rectori Nicolae Iliaş, Nicolae Dima, Dumitru Fodor şi Emil Pop.

Activităţile dedicate aniversării celor 70 de ani de învăţământ superior la Petroşani au continuat şi a doua zi cu activităţi diverse, excursii în judeţ unde au fost vizitate obiectivele turistice ale judeţului Hunedoara, la acestea fiind invitaţi şi studenţii.

  Angella Dumitraşcu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: