2017 – un an plin de provocări și realizări la Lupeni

               Anul 2017 a fost anul în care, municipiul Lupeni a cunoscut transformări majore, începând de la  îmbunătățirea imaginii localității, până la câștigarea unor proiecte cu finanțare europeană care vor schimba destinele multora dintre locuitorii orașului și la o activitate cultural – educativă și artistică în care sunt angrenați de la elevi ai instituțiilor de  învățământ de pe raza municipiului Lupeni, artiști locali până la personalități ale culturii naționale.

În calitatea sa de primar,  prof. Lucian Resmeriță asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, prevederile Constituției, punerea în aplicare a prevederilor legale și are alături de el, o întreagă echipă și un aparat de specialitate pe care îl conduce.

 

De la numirea sa în funcție a adus un elan tineresc, la care s-au alăturat funcționari cu idei constructive, rezultatele obținute regăsindu-se în raportaul anual prezentat în fața colegilor săi, consilieri locali. Acesta a precizat că este „deschis la toate propunerile și solicitările cetățenilor municipiului Lupeni, pentru că ne dorim transformarea lui într-o localitate modernă, europeană, care să facă cinste Văii Jiului, județului și țării. Acest lucru se poate realiza doar conlucrând împreună”.  Numărul de acte administrative a crescut de la an la an, ajungându-se ca în 2017 să fie adoptate 192 de hotărâri. În anul 2017 au fost emise un număr de 1506 dispoziții ale primarului și au fost primiți în audiență 350 de cetățeni.

Activitatea SPCLEP s-a concretizat în eliberarea a 204 acte naștere, 153 acte de căsătorii, 219 acte de deces, 3289 cereri de eliberare a cărților de identitate, au fost operate 80 de divorțuri și sentințe civile 70.  Un rol important în cadrul primăriei municipiului Lupeni îl are biroul de Cadastru și Agricultură. Membrii biroului s-au preocupat în permanență pentru completarea Registrelor Agricole, s-au eliberat 907  adeverințe pentru diferite instituții, s-au eliberat 14 atestate a unor produse destinate vânzărilor. Au fost soluțioante sesizările și reclamațiile cetățenilor, au participat la expertizele topografice efectuate de topografi, pentru terenurie aflate în litigiu ce aparțin municipiului Lupeni, s-a verificat inventarul domeniului public și privat al municipiului Lupeni, etc.  Pentru a aduce la îndeplinire atribuțiile dispuse de primarul municipiului Lupeni, compartimentul juridic a participat la 89 de acțiuni promovate de muncipiul Lupeni, s-a impus întocmirea a 192 de cereri de continuare a executării silite, au fost întocmite un număr de 249 de procese verbale de mediere, iar în prezent  pe rolul instanțelor judecătorești se află un număr de 150 de dosare. În cadrul serviciului de buget și contabilitate a fost elaborat bugetul local al municipiului Lupeni, bugetul centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și prezentate DGFP Hunedoara. În anul 2017 au avut loc un număr de 13 rectificări ale bugetului local și cinci ale bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților integral sau parțial din venituri proprii. S-a procedat la înrolarea în sistemul FOREXBUG a instituției, pe înregistrarea bugetului local și a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale, precum și urmărirea încadrării zilnice a cheltuielilor în sumele recepționate și transmise în sistem.

Serviciul de venituri buget local a înregistrat în anul 2017 rezultate notabile față de anul 2016. Au fost rezolvate 25.520 de cereri și declarații administrative, cu 10.528 mai multe față de anul precedent. Suma încasată din impozite,  taxe, amenzi în numerar la casieria unității, cu chitanță teren în târgul săptămânal, prin viramente bancare și mandate poștale s-a ridicat la 5.021.993, 27 lei cu 1.823.786, 84 lei mai mult ca în anul 2016 și cu același număr de personal. În urma activității de executare silită s-a încasat suma de 916.899 lei, în condițiile unui deficit de personal și a unui volum de muncă crescut.

”În cadrul primăriei municipiului Lupeni nu există un compartiment distinct care să se ocupe de executările silite, așa cum există, spre exemplu, la primăria Petroșani. Persoanele care s-au ocupat de executările silite făcând această activitate suplimentar pe lângă celelalte multe activități ce au decurs din fluxul curent de cereri, declarații și acte primite din partea contribuabililor și a altor instituții”, se arată în raportul primarului lupenean.

Tot în anul 2017 au fost întocmite 1150 de dosare de executare silită pentru persoane fizice din care 833 pentru amenzi contravenționale și 317 pentru urmărire impozite și taxe locale și 77 de dosare executare silită pentru persoanele juridice. S-au efectuat diferite controale pe teren și acolo unde s-au constatat abateri, au fost aplicate prevederile legale din Codul Fiscal, codul de procedură fiscală și OG 2/2001.

Activitatea în cadrul administrației publice locale a municipiului Lupeni se desfășoară cu ajutorul a 243 de salariați  din care, două au funcții de demnitate publică, există 72 de funcționari publici din care 19 sunt polițiști locali, 11 funcționari și administrativ, 7 asigură asitența medicală din învățământ și asistenți comunitari, 43 sunt muncitori care desfășoară activități edilitar- gospodărești și 98 sunt asistenți ai persoanelor cu handicap.

În anul 2017 la  Biroului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului au fost emise 76 de certificate de urbanism, 51 de autorizații de construire, 34 de controale periodice la construcțiile autorizate, 21 de procese verbale de recepție pentru construcțiile autorizate, 16 controale periodice împreună cu Garda de Mediu, Apele Române, 25 de controale privind curățenia la punctele de colectare a deșeurilor manajere, cursuri de apă etc. În cursul anului 2017 au fost distribuite 600 de pubele la cetățenii domiciliați pe raza municipiului Lupeni și au fost modernizate 25 de puncte gospodărești. ”După cum știți, unul dintre dezideratele mele este ca Lupeniul să devină un oraș curat, suntem într-o continuă dezvoltare. Pe lângă lucrările de modernizare, de reabilitare a zonelor din localitate noastră, o atenție deosebită o vom acorda în continuare curățeniei și vom lupta împotriva celor care nu păstrează curățenia”, a declarat primarul lupenean.

Referitor la diferite lucrări care s-au derulat în muncipiul Lupeni, în anul 2018 au fost încheiate un număr de 67 de contracte după cum urmează: 50 de contracte de prestări-servicii, 10 contracte de furnizare de produse, 7 contracte de lucrări și au fost finalizate 272 de achiziții directe prin intermediul SEAP și s-au desfășurat licitațiile cu respectarea prevederilor legale, recepționarea bunurilor, serviciilor și materialelor achiziționate conform calendarului.

Pe lângă activitățile curente, edilul lupenean și echipa sa au urmărit îndeaproape modul în care se implementează și proiectele finanțare prin POR 2007-2013  și care vizează reabilitarea și modernizarea străzi urbane, modernizarea, reabilitarea și dotarea cu echipamente de specialitate a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Lupeni. ”După cum bine știți cu toții spitalul nostru beneficiază de aparatură performantă, am pus în funcțiune și un CT, care a crecut adresabilitatea și interesul pacienților pentru spitalul nostru”, a mai spus Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni. Și tot în zona spitalului s-au modernizat trotuarele principale.

S-a reușit modernizare infrastructurii rutiere în zonele Bărbăteni, Viitorului și Tineretului și cartierele adiacente lor, iar zilele acestea constructorii au reluat lucrările la principalul bulevard, în zona de trecere la nivel de cale ferată. Sunt doar o parte dintre realizările anului 2017,  la nivelul municipiului Lupeni.

Ambițiile tânărului primar și ale echipei sale sunt mari și  ele vizează  mai multe obiective: reabilitarea infrastucturii de învățământ, modernizarea și dotarea domeniului schiabil din Straja, modernizarea corpului vechi al spitalului lupenean și aparatură performantă pentru secții, atragerea de fonduri europene și pentru alte proiecte de anvergură din muncipiul Lupeni, reabilitarea și modernizarea cartierelor Ștefan, Roșia, atragerea unor investitori și crearea de noi locuri de muncă, prin facilitățile oferite acestora: terenuri generoase la intrarea în localitate, facilități pentru conectarea la apă, gaze și electricitate, scutiri de impozite și taxe, etc. (va urma)

Arthur Gărdescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: