Ministerul Energiei vine în sprijinul CEH

              Ministerul Energiei are în plan aprobarea, în cadrul unei viitoare şedinţe de guvern, a unui proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică.

Necesitatea aprovizionării cu energie electrică, produsă prin utilizarea cărbunelui energetic din Valea Jiului şi din alte surse din ţară, precum şi a creşterii nivelului de adecvanţă a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) au rezultat din studiul realizat de operatorul de transport şi sistem CNTEE Transelectrica SA, studiu intitulat ”Planificarea operaţională a funcţionării SEN în iarna 2016-2017”.

    În cadrul acestui studiu au fost analizate regimurile de funcţionare ale SEN în condiţiile în care nu ar exista producţie în Termocentrala Mintia şi Termocentrala Paroşeni. Analizele efectuate au indicat că, în condiţiile în care centralele electrice ale CEH nu funcţionează, există posibilitatea de apariţie a unor circulaţii foarte mari de putere şi chiar suprasarcini pe axul 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord – Paroşeni – Baru Mare – Hăşdat. Nefuncţionarea grupurilor aparţinând CEH ar conduce la creşterea transferului de putere dinspre zona de sud a ţării către zona centrală şi mai departe către nordul şi vestul SEN. Practic, prin funcţionarea centralelor aparţinând CEH consumul de energie electrică din staţiile limitrofe este alimentat preponderent din producţia de energie din zona respectivă, spre deosebire de situaţia în care aceste centrale nu funcţionează, situaţie în care, pentru alimentarea consumului, este necesar transferul de putere din alte zone ale SEN. Tot în conformitate cu rezultatele studiului menţionat anterior, s-a concluzionat că în cazul opririi celor două termocentrale (Mintia şi Paroşeni), se identifică următoarele influenţe negative asupra funcţionării SEN: reducerea capacităţii de transfer  transfrontralieră a energiei; reducerea nivelului de adecvanţa a Sistemului Electroenergetic Naţional – SEN, mai ales în perioadele de iarna şi în perioada de secetă accentuată, din punctul de vedere al acoperirii consumului intern; riscul apariţiei unor blocaje/amânări în realizarea programului de investiţii şi modernizare a reţelei electrice de transport (realizare ax 400kV Banat). Ca şi concluzie finală în acest studiu, operatorul de transport şi sistem (OTS) a recomandat menţinerea grupului de la CET Paroşeni şi cel puţin a unui grup în CTE Mintia până la finalizarea (termen estimativ: 2023-2024), a lucrărilor de trecere a axului „Banat” (axul de 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa – Timişoara – Săcălaz – Arad) de la tensiunea de 220 kV la tensiunea de 400 kV, crescând astfel capacitatea de transport a axului respectiv şi capacitatea de interconexiune internaţională.

      În ipoteza retragerii din exploatare a unor capacităti de producţie energie electrică, care utilizează combustibili clasici, înainte de realizarea unor capacităţi de înlocuire, aceasta va afecta în mod evident, în sens negativ, siguranţa alimentării SEN şi chiar securitatea energetică a ţării. Nivelul pierderilor în reţea este influenţat de distanţa dintre centrele de producţie şi cele de consum, deci de modul în care se distribuie acoperirea sarcinii pe grupurile existente în sistem şi de volumul şi destinaţia schimburilor de energie internaţionale. Din acest punct de vedere, în zona de centru şi N-V a ţării, CEH este singurul mare producător de energie electrică.

Până în prezent, având în vedere faptul că menţinerea în funcţiune a grupurilor de la Mintia şi Paroşeni s-a dovedit utilă pentru asigurarea securităţii SEN, (pentru o funcţionare sigură şi asigurarea calităţii energiei electrice), au fost adoptate următoarele reglementări care au permis ca aceste centrale să furnizeze în regim reglementat Servicii Tehnologice de Sistem.   Centralele din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. sunt necesare pentru pentru funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) în condiţii de siguranţă şi adecvanţă este necesar a fi prezentate şi alte categorii de riscuri existente în raport de funcţionarea centralei termoelectrice Mintia şi centralei termoelectrice Paroşeni, elemente care conduc la necesitatea adoptării unor decizii urgenţe şi neîntârziate în ceea ce priveste asigurarea unor servicii tehnologice de sistem. Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A. are o situaţie economică dificilă. Activul net contabil este negativ (- 2.071.327.883 lei), opinia auditorului financiar extern fiind aceea că “există o incertitudine care ar putea să pună în mod semnificativ la îndoială capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea”. Alte riscuri cu care se confruntă societatea:

            Riscul de operare – datorită lipsei lichidităţilor financiare cu implicaţii majore în special asupra activităţii în zona minieră; risc crescut de incidente în subteran, de avarii la grupurile energetice. Singurele venituri certe au provenit de la operatorul de transport pentru serviciile tehnologice de sistem (banda de reglaj secundar, rezervă terţiară rapidă şi rezervă terţiară lentă). În lipsa fondurilor necesare pentru reparaţii, reabilitări şi modernizări  în  activitatea minieră,  în condiţiile în care s-a redus numărul de personal,  a dus ca preţul huilei livrat celor două sucursale energetice din producţia internă a minelor din Valea Jiului aparţinând CEH să crescă în 2017, ajungând la cca. 130 lei/Gcal. Totodată producţia de huilă a minelor aparţinând Societăţii Naţionale de Închideri de Mine Valea Jiului S.A. (“SNIM”), Uricani, Petrila şi Paroşeni, a încetat la data de 01.12.2017, conform programului de închidere mine de cărbune necompetitive aprobat de Comisia Europeana în data de 22.02.2012.

Riscul comercial – Furnizorii tradiţionali de materiale de strictă necesitate solicită plata în avans; impactul este semnificativ, în special asupra securităţii activităţii miniere; există o serie de incertitudini legate de lipsa fondurilor pentru derularea unor programe de investiţii obligatorii; societatea nu are un rating financiar, nu mai poate atrage finanţări şi datorită faptului că nu mai are bunuri libere de sarcini pe care să le poată constitui drept garanţii. Întreg patrimoniul societăţii se află sub sechestrul ANAF sau gajat în favoarea MFP.

Riscul de insolvenţă/faliment – este cel mai mare risc cu care se confruntă societatea. Orice măsuri de restructurare/reorganizare s-ar implementa la nivelul societăţii, odată cu o eventuala intrare în insolvenţă,  să fie stopate.

Riscul de sistare a activităţii la Termocentrala Mintia –  Ca  urmare a controlului efectuat de Garda de Mediu, conform art. 73, alin.(2) din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, există riscul ca activitatea Termocentralei Mintia să fie suspendată.

În data de 12.03.2018, Comisia Europeană a anunţat deschiderea unei investigaţii formale privind ajutorul individual de stat de salvare acordat în favoarea CEH în anul 2015.  Cu toate acestea, Comisia Europeană a fost de acord să continue negocierile cu partea română în vederea acordării unui ajutor de stat de tip Serviciu de Interes Economic General (SIEG), constituind în acest sens un caz distinct, SA.43785-20188/NN. Acest serviciu de interes economic general va fi realizat de activele viabile din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul de 150 MW de la Termocentrala Paroşeni şi grupul nr. 3 de 235 MW de la Termocentrala Mintia şi va putea fi atribuit până la  finele anului 2024 când se va finaliza investiţia CNTEE Transelectrica SA de închidere a inelului de 400 kv şi de realizare de noi linii de interconexiune în vederea creşterii nivelului de siguranţă în funcţionarea CHE Porţile de Fier şi a creşterii capacităţii de transfer între România, Serbia şi Ungaria. Activele ce vor contribui la asigurarea acestui SIEG vor beneficia de investiţii pentru modernizare.

Pentru asigurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional în condiţii de siguranţă şi adecvanţă, este necesară adoptarea, de urgenţă, a unor de măsuri tranzitorii, în sensu lobligaţiei termocentralelor Mintia şi Paroşeni de a furniza servicii tehnologice de sistem (RTL) către OTS la o valoare a puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de ANRE, până la data în care normele referitoare la SIEG vor fi fost autorizate, iar actele normative necesare naţionale vor fi adoptate dar nu mai târziu de 30.06.2020 (data la care încetează aplicabilitatea Planului Naţional de Tranziţie), Ministerul Energiei s-a adresat, în prealabil, operatorului de transport şi sistem CNTEE Transelectrica SA, şi prin adresa nr. 12501/20.03.2018 ne-a fost comunicat punctul de vedere a acestuia. Operatorul de transport şi sistem arată că măsurile propuse de către Ministerul Energiei “sintetizează în mod relevant problematica privind contextul energetic actual şi de perspectivă din România, pe care Transelectrica, în calitate de operator de Transport şi de Sistem a prezentat-o autorităţilor cu diferite ocazii.” şi prezintă detalii şi elemente tehnice care să susţină măsurile propuse. Obligaţia Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. de a furniza servicii tehnologice de sistem către Operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 400 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea menţinerii nivelului de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional. Operatorul de transport şi sistem – Compania Naţionale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. va stabili capacitatea lunară corespunzătoare serviciilor tehnologice de sistem reprezentând rezervă terţiară lentă.  Se reglementează şi măsuri excepţionale respectiv ca, în cazul unor situaţii accidentale sau neprevăzute în funcţionarea grupurilor energetice din cadrul centralelor termoelectrice Mintia şi Paroşeni care determină indisponibilitatea tehnică şi financiară cu privire la realizarea serviciilor tehnologice de sistem, să poată fi cesionate drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem în conformitate cu reglementările emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Durata propusă pentru aplicarea măsurilor menţionate este de la 01.04.2018 până la 30.06.2020.

Arthur Gărdescu

One comment

  1. Mihai spune:

    Doamne Ajuta !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: