Dezvoltarea economico-socială a Văii Jiului într-un nou context european

            Perioada 2017-2020 reprezintă o provocare pentru România, atât din perspectiva oportunităților cât și a riscurilor. Viziunea actualei coaliții,  aflată la guvernare, pleacă de la premisa construirii unei societăți echilibrate, bazată pe principii inclusive.  Parte dintre prioritățile viitoare au fost prezentate  și de senatorul Cristian Resmeriță în cadrul primei conferințe municipale care a avut loc la Lupeni, cu câteva zile înainte de organizarea conferinței județene a PSD Hunedoara.  În cadrul ședinței,  pe ordinea de zi, pe lângă intervenția făcută de senatorul Cristian Resmeriță, președintele organizației municipale PSD Lupeni,  s-au mai făcut primiri de noi membri în partid, s-au pus în discuție propunerile constructive ale membrilor pentru viitorul municipiului Lupeni și s-au stabilit viitoarele acțiuni ale organizației municipale PSD Lupeni, una dintre cele mai puternice din județ și din țară.

   ”Guvernările PSD şi ALDE au adus creștere economică și bunăstare în rândul cetățenilor.  În prezent se acționează  atât pe plan intern cât și pe plan extern. În plan intern, obiectivul constă în fundamentarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui stat puternic, proactiv și a unei societăți echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă. Nevoia de a ieși din capcana modelului economic bazat pe avantajul unei forțe de muncă ieftine și trecerea la forța de muncă calificată reprezintă principala provocare a următorilor ani. Consolidarea stabilității macroeconomice concomitent cu creșterea investițiilor publice și private vor fi de natură să asigure convergența nominală și reală cu nivelul mediu de dezvoltare din Uniunea Europeană. Pentru a crește competitivitatea României, absorbția integrală a fondurilor europene până în 2023 este stringentă. Datorită eforturilor ultimului guvern PSD-ALDE, România a fost cel de-al 11 lea stat membru din cele 28 cu care Comisia Europeană a adoptat Acordul de parteneriat, creând astfel premisele unei absorbții ridicate la sfârșitul perioadei de implementare. România are un document cadru care stabilește priorități clare în ceea ce privește investițiile, la o finanțare majorată pentru cercetare și inovare, la o abordare echilibrată a investițiilor din sectorul transporturilor și la obiective mai bine aliniate la obiectivele naționale din cadrul Strategiei Europa 2020 și la recomandările de politică formulate în contextul semestrului european.  Având în vedere situația dezastruoasă din anul 2016 în ceea ce privește rata absorbției și numărul de proiecte depuse, guvernul condus de dna premier Viorica Dăncilă își propune accelerarea ritmului de cheltuire a fondurilor europene, pentru a ajunge la o rată de 72,5% până la 31 decembrie 2020 și 100% până la 31 decembrie 2023.  România are şansa de a crea mai multe locuri de muncă şi de a aduce mai multe resurse la bugetul de stat prin promovarea unei strategii integrate de dezvoltare a turismului.  Și aici avem un avantaj, ne dorim  dezvoltarea stațiunii Straja și a întregii zone montane a Văii Jiului. Avem suficiente monumente de importanţă istorică şi religioasă şi suficiente frumuseţi naturale pentru a creşte semnificativ numărul de turişti străini care vizitează anual România, județul  nostru fiind unul dintre cele mai vizitate în ultima perioadă, tocmai datorită promovării care se face și trebuie să se facă și în continuare. Viziunea României în domeniul politicilor energetice trebuie să se axeze pe securitatea aprovizionării cu energie a cetăţenilor ei, pe o bază de încredere şi de solidaritate reală ca și criterii esenţiale ale noii uniuni energetice europene. Sistemul energetic românesc trebuie integrat la nivel continental și este necesar să fie bazat pe concurenţă, pe utilizarea optimă a resurselor şi susţinut de un sistem de reglementare autonom, independent, transparent şi eficace atât pentru pieţele de energie cât şi pentru operatori şi consumatori. Și aici avem în vedere continuarea activității CEH și menținerea locurilor de muncă din minerit și sistemul energetic.  Salut totodată ultimele decizii luate la  Bruxelles prin care, Valea Jiului ar putea fi prima zonă din România,  care să beneficieze de sprijin acordat în baza Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziţie, una dintre principalele măsuri ale pachetului „Energie curată pentru toţi europenii”. Este un efort susținut pe care l-au făcut  mai mulți actori, începând de la europarlamentari, reprezentanți ai guvernului și ministerului Energiei, ai sindicatelor, etc”,  a ținut să precizeze pentru săptămânalul nostru, senatorul hunedorean, Cristian Resmeriță.

Acesta a precizat că în ultima perioadă în plenul atât al Senatului, cât și al Parlamentului s-au dezbătut și aprobat legi importante, care să vizeze exact dezvoltarea unor domenii de activitate, care să contribuie la dezvoltarea zonelor din România. Cea mai recentă este  noua ”Lege a muntelui” care prevede ca zona montană să beneficieze de o politică specifică distinctă,  definită confom principiilor dezvoltării durabile, care să vizeze reducerea dezechilibrului între anumite zone.
”Implementarea acestei legi are ca scop final crearea de noi locuri de muncă, evitarea exodului populaţiei tinere, obţinerea de venituri suplimentare pentru fermieri, prin posibilitatea vânzării produselor obţinute în fermă, creşterea nivelului de bunăstare a populaţiei, dezvoltarea unor parteneriate public-private cu scopul valorificării potenţialului local, valorificarea pe plan local şi naţional a produselor montane, tradiţionale, agricole, ecologice, constituirea sau dezvoltarea formelor asociative indiferent de domeniu în vederea creşterii competitivităţii economice a teritoriului, creşterii calităţii vieţii şi menţinerea tinerilor în zona montană, dar şi creşterea ponderii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în industria agroalimentară”, a mai completat senatorul hunedorean.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor să aplice cu succes parte din proiectele cuprinse în noua lege, la nivel național se va înființa Consiliul Național al Muntelui, un organism cu rol consultativ, cu scopul asigurării legăturii dintre guvern și reprezentanții zonei montane, pentru punerea în aplicare a strategiilor și politicilor specific acesteia, precum și constituirea unui Comitet de Masiv, pentru fiecare grupă de munți, cu rol consultativ în aplicarea politicilor și strategiilor de dezvoltare și protecție a mediului montan.

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: