HUNEDOARA – arc peste timp

     Sub acest  slogan se derulează în prezent strategia de dezvoltare a județului, pentru că: PESTE TIMP  Județul Hunedoara își valorifică patrimoniul, ilustrând, ca într-un ”muzeu viu” etapele dezvoltării poporului român, în armonie cu natura; pentru că, deși mizează pe patrimoniu, județul Hunedoara investește într-o economie și o infrastructură modernă; deși greu încercat, județul Hunedoara nu își neagă trecutul, ci se reinventează, căutând permanent cele mai bune soluții pentru dezvoltarea societății și economiei hunedorene.

          Astfel, în anul 2035 județul Hunedoara este un județ performant, cu o bază economic stabilă, cu o comunitate consolidată și cu o identitate puternică, recunoscută național și internațional, bazată pe mixul unic de resurse de patrimoniu cultural și natural.

Analizând situația celor 69 de unități administrative teritoriale ale județului Hunedoara, repartizarea absorbției fondurilor europene per tipul de UAT indică faptul că municipiile au atras peste 221,95 mil. Euro, fiind urmate de comune cu 150,92 mil. euro și orașe cu 76.79 mil. euro. Proiectele cu impact la nivel județean înregistrează cea mai mare sumă atrasă, în valoare de 230,46 mil. euro.

În județul Hunedoara prin POR s-au accesat 208,4 mil. euro pentru implementarea a 128 de proiecte, rezentând 46,6% din suma utilizată la nivelul regiunii Vest.

Prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Vest 2014 – 2020 sunt:  creșterea competitivității regionale prin promovarea inovării și specializării inteligente;  dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creșterea productivității și antreprenoriat;  Îmbunătățirea acesibilității și mobilității într-o regiune conectată intern șiinternațional;  dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității în sectoarele de educație, sănătate și servicii sociale; promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;  valorificarea specificului local al comunităților  urbane și rurale; dezvoltarea durabilă a turismului; Întărirea capacității administrative regionale.

Pentru a atinge dezideratele Planului de Dezvoltare Vest 2014 – 2020 ȋn judeţul Hunedoara au fost propuse o serie de acțiuni ȋn următoarele domenii: eficiență energetică, servicii sociale, sănătate, educație, structuri de afaceri, servicii pentru situații de urgență, cercetare – dezvoltare, economie, infrastructură, dezvoltare urbană și turism.

Având în vedere transformările structural suferite de economia hunedoreană în ultimii 25 de ani, restabilirea unui mediu economic performant este o necesitate și reclamă măsuri urgente cu impact pe termen scurt, mediu și lung. În acest sens, este necesară conlucrarea autorităților județene și locale pentru a elabora un plan comun de reorientare economică a județului Hunedoara, atragere de investiții și de capital.

În vederea constituirii unor bazine de forţă de muncă relevante la nivel judeţean, o direcție ar consta în formarea a două sisteme urbane cu rol tractant în economia județeană – sistemul urban Deva – Hunedoara – Simeria – Călan și sistemul urban Valea Jiului. Prin colaborare și coordonarea eforturilor de dezvoltare între UAT urbane componente, cele 2 sisteme urbane pot asigura bazine de forță de muncă extinse, dezvoltarea și deservirea echilibrată a teritoriului cu servicii publice și, nu în ultimul rând, viziuni coerente de dezvoltare. Județul Hunedoara trebuie să întreprindă o serie de acțiuni pentru diversificare economică, şi să sprijine formarea sistemelor de producţie în domeniile capabile să angajeze un procent mare de forţă de muncă. În acest sens, industria metalurgică și cea textilă reprezintă deja direcții viabile, iar industria auto și componente, turismul și ecoturismul și sectorul IT prezintă potențial ridicat de dezvoltare, fiind totodată domenii de interes la nivel regional. Pentru a susține dezvoltarea lanțurilor sau a sistemelor de producție este necesară atât cooperarea între actorii relevanți din județ în vederea atragerii de investiții și dezvoltării de proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare, cât și analiza oportunităților de cooperare la nivel regional.

Arthur Gărdescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: